Z cyklu "Wiesz, co hodujesz!" ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Z cyklu “Wiesz, co hodujesz!”

Dziś przedstawiamy grupę zwierząt, bez których nie poradziłyby sobie osoby mające własne gospodarstwo.

Zwierzęta gospodarskie – Jest to bardzo szeroka grupa zwierząt, do której zaliczamy wiele gatunków. Według definicji – zwierzę gospodarskie to istota, która jest wykorzystywana w gospodarstwach rolnych w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły użytkowej. Nierzadko są wykorzystywane jako materiał reprodukcyjny, który pozwala na zachowanie ciągu życia. W naszym kraju za zwierzęta gospodarskie uznajemy ponad 10 gatunków zwierząt, takich jak; osły, konie, bydło, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe, jeleniowate.

Ta grupa zwierząt pomaga człowiekowi w jego działaniach od wieków. Nie zanosi się na to, aby było inaczej. Należy jednak pamiętać o odpowiednim ich traktowaniu, gdyż w większości
przypadków są to myślące i inteligentne zwierzęta, które mogą okazać się bardziej skore do współpracy, gdy będziemy traktować je z należytym szacunkiem. Nie popieramy wykorzystywania tych zwierząt bez zapewnienia im odpowiednich warunków. To też istoty, które mają uczucia i musimy o tym pamiętać.