Z cyklu "Ciekawostki, czyli wytwory fauny i flory!" Największy płaz świata

Z cyklu “Ciekawostki, czyli wytwory fauny i flory!”

Największy płaz świata

Płazy to z reguły zwierzęta nie osiągające dużych rozmiarów. Nawet rekordzista w przypadku porównania go do przedstawicieli innych grup kręgowców, nie zbliża się nawet do średnich okazów chociażby gadów czy ssaków. Największym płazem świata jest bowiem salamandra olbrzymia japońska, która dorasta do okolic półtora metra w rekordowych okolicznościach. Wazą do 25 kg, ale nie to jest zadziwiające. Zadziwiającym aspektem, jeżeli chodzi o życie tej salamandry – jest jej długość życia. Potrafi dożyć nawet do 80 lat, a więc w tej kategorii, możemy ją porównać nawet z człowiekiem.

Ma wyjątkowo małe oczy i kończyny, na których się porusza, nie są dobrze przystosowane do życia na lądzie, ponieważ są po prostu małe i słabe, dlatego zamieszkują zimne potoki górskie. Niestety salamandry olbrzymie japońskie są zagrożone wyginięciem i to głównie ze względu na działania człowieka. Jest ona wykorzystywana w medycynie ludowej, a ponadto ograniczone zasięgi występowania negatywnie wpływają na jej rozmnażanie oraz rozprzestrzenianie się na różnych terenach.